Shqip Albanisch

 

Këshillimi i Këshillmores për Viktima është pa pagese dhe në qoftë se dëshironi mbetet anonim. Bashkëpunëtorët dhe bashkëpunëtoret tona me përvojë kanë parimisht një detyrim për ruajtjen e fshehtësisë dhe ju ofrojnë.

Fletënjoftim

Dokumente
Dokumente
Merkblätter

 

Spende

©2021 Opferhilfe beider Basel Opferhilfe beider Basel, Steinenring 53, 4051 Basel, Telefon +41 61 205 09 10